تحقیق ضرورت خدا شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق ضرورت خدا شناسی :

ضرورت خدا شناسی

چرا باید خدا را شناخت؟

برای تبیین لزوم شناخت خدا دوگونه دلیل می‌توان ارائه داد: دلایل نظری و عملی.

دلایل نظری لزوم شناخت خدا : دست کم دو عامل درونی انسان را به سوی شناخت خدا و معرفت به او سوق می دهد.

1 - عامل عقلانی: انسان در مسایل گوناگون به فکر خود متوسل می‌شود.پیرامون موضوعی, از ابعاد گوناگون می‌اندیشد. وجود این استعداد تحلیلی و منطق عقلانی, می‌طلبد دربار خدا نیز بر اساس عقل و منطق بیندیشد.

انسان بر آن است به نیروی عقل و منطق خود, علت اصلی وجود جهان شگفت را دریابد و خدایی را که آفرینند هستی و سازند جهان است شناسد.

"متکلمان و اندیشمندان اسلامی, از دیر زمان برای اثبات لزوم گام نهادن در طریق خداشناسی بردو اصل تکیه کرده‌اند:

أ ) دفع ضرر محتمل: هر خردمندی این احتمال را میِ‌پذیرد که در صورت عدم پیروی از دین دچار کیفر و عذاب می‌شود. از آن جا که عقل جلوگیری از زیان ناشی از کیفر حتی احتمالی را لازم می‌شمارد, واجب است آدمی در مورد وجود خدا و اوصاف او جست و جو کند تا در صورتی که واقعاً خدایی وجود داشته و دعوت پیامبران راست باشد, بتواند با پیروی از آنان,‌خویش را از عذاب الهی برهاند.

ب‌) وجوب شکر منعم: شکی نیست نعمت‌های فراوانی که از آن بهره‌مندیم, از سوی منعمی یه ما اعطا شده است و از سوی دیگر عقل, سپاسگذاری از بخشند نعمت را لازم می‌شمارد. از آن جا که سپاسگذاری از یک موجود بدون شناخت او ممکن نیست, عقل حکم می‌کند باید در مسیر شناخت نعمت دهنده حقیقی (خداوند) گام بردارد.

لینک کمکی