آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول :

هدف ازمایش:

اندازه گیری انبساط طولی فنر و مطالعه ارتعاشات فنر

وسایل لازم:

پایه – فنر – ترازو – خط کش میلیمتری- وزنه های مختلف

شرح تئوری ازمایش:

هنگامیکه جسمی به جرم m و طول x به انتهای فنری اویخته شود دستگاه پس از افزایش طول فنر نیرویی در خلاف جهت افزایش طول بر جسم واردشده و نیروی وزن را خنثی می نماید. اگر جرم وزنه وm و جرم فنر دربرابر جرم وزنه بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن باشد در اینصورت قانون دوم نیوتن و قانون هوک برای حالت کشسانی فنر قابل قبول است.

با توجه به کشسانی فنر با افزایش نیرو مقدار جابجایی نیز بطور خطی افزایش می یابد و تغییرات نیرو نسبت به جابجایی خطی است. در منطقه الاستیک اگر بار یا نیرو را از روی جسم جامد یا فنر حذف کنیم ...

شرح عملی ازمایش:

...

لینک کمکی