مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند :

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1: مقدمه. 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات... 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن. 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری.. 15

2-5: گرافیک.... 16

2-6: گرافیک رایانه ای.. 17

2-7: مصورسازی.. 18

2-8: ارتباط تصویری.. 18

2-9: ارزش بصری تصاویر. 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری.. 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی.. 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگی.. 20

2-12-2: اصل تأکید. 21

2-12-3: اصل تعادل. 21

2-12-4: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع. 21

2-12-5: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری.. 21

2-12-6: رابطه تصویر با معیارهای کادربندی.. 22

2-12-7: اصل فاصله ی مطلوب... 22

2-12-8: اصل تأثیرات روانی خط ها 22

2-12-9: اصل تأثیر روانی شکل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی.. 22

2-12-10: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر. 23

2-12-11: پرهیز از تکراری بودن سبک تصویرسازی.. 24

2-12-12: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش.... 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر. 24

2-12-14: اصل تطبیق با واقعیات... 24

2-12-15: اصل برجسته سازی موضوع. 25

2-12-16: رعایت تناسب بین سبک هنری و موضوع آموزشی.. 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای.. 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصویر. 25

2-12-19: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها 25

2-12-20: توجه به هویت ملی, اعتقادی و اسلامی.. 26

2-12-21: تحریک حس کنجکاوی و علاقه به کشف... 26

2-12-22: توجه به علایق کودکان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟. 26

2-14: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟. 27

2-15: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند. 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند. 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند. 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس... 30

2-21: تئوری و مبانی نظری.. 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟. 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟. 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات... 36

2-24: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و کاربردهای مصورسازی.. 40

2-26: پیشینه پژوهش.... 46

2-26-1: پیشینه داخلی.. 46

2-26-2: پیشینه خارجی.. 47

لینک کمکی