مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی :

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه....................................................................................9

2-2. مبانی نظری پژوهش.......................................................9

2-2-1. مدیریت دانش...............................................................9

2-2-1-1. زنجیره اطلاعات.....................................................10

2-2-1-2. دسته بندی انواع دانش.....................................12

2-2-1-3. تعریف مدیریت دانش....................................13

2-2-1-4. تاریخچه مدیریت دانش.........................................14

2-2-1-5. اهداف مدیریت دانش.........................................15

2-2-1-6. نظریه­ های مدیریت دانش..............................................17

2-2-1-7. الگوهای مدیریت دانش...............................................18

2-2-1-8. مراحل مدیریت دانش...........................................26

2-2-1-9. فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ ها.................27

2-2-1-10. مؤلفه­ های مدیریت دانش................................30

2-2-1-11. موانع مدیریت دانش.......................................33

2-2-2. کارآفرینی سازمانی...................................................35

2-2-2-1. مفهوم کارآفرینی...............................................36

2-2-2-2. تاریخچه کارآفرینی...................................................36

2-2-2-3. تاریخچه کارآفرینی در ایران.................................39

2-2-2-4. تعاریف کارآفرینی سازمانی.....................................39

2-2-2-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان.....................40

2-2-2-6. نظریه­ های کارآفرینی......................................41

2-2-2-7. ابعاد کارآفرینی سازمانی.......................................42

2-2-2-8. ویژگی­های کارآفرین.............................................44

2-2-2-9. موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی.....................45

2-3. پیشینه پژوهش..................................................................46

2-3-1. مقدمه........................................................................46

2-3-2. پژوهش­های انجام شده در ایران.................................46

2-3-2-1. مدیریت دانش..............................................................46

2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی...............................................52

2-3-3. پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران..........................54

2-3-3-1. مدیریت دانش..........................................................54

2-3-3-2. کارآفرینی سازمانی..............................................59

2-3-4. جمع­ بندی...............................................................60

2-4. پرسش­های پژوهش...............................................60

2-4-1. پرسش­ اصلی...............................................................60

2-4-2. پرسش­های فرعی....................................................61

2-5. تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها............................62

2-6. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها.................................64

لینک کمکی