پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بافت پوست Skin Tissue :

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 14 صفحه

بنام خدا موضوع جلسه:
بافت پوست
Skin Tissue بافت پوششی( اپیتلیال) اپیتلیوم پوشاننده: بافتی که سطوح داخلی و خارجی بدن را می پوشاند مثل پوست و مخاط لوله گوارش 2.اپیتلیوم غددی:
موادی را در بدن جذب یا دفع یا ترشح می کنند 3.انواع سلول ها 2. ساده مکعبی( (simple cuboid سلول های مکعبی شکل و منظم با هسته های مدور تیره مرکزی
لوله های کلیه/ تیروئید 3.استوانه ای ساده(simple columnar ) بصورت منشورهای بلندی در کنار هم /هسته نزدیک قاعده سلول
/ سطح سلول ممکن است نسبتا صاف / یا دارای میکروویلی( مثل روده)
/ گاهی مژه دار( مثل نای) 1.سنگفرشی ساده (( simple squamous
شامل سلول های پهن چند وجهی و گسترده با هسته گرد یا بیضی کناری
پوشش رگ های خونی/ پوشش آلوئول های ریه/ پرده صفاقی انواع بافت پوشاننده 4.مطبق سنگفرشی(Stratified squamous) شامل چند لایه سلول سنگفرشی مطبق بر روی هم
مثل اپیتلیوم دهان و مری / پوست 5.مطبق مکعبی/مطبق استوانه ای بندرت یافت می شود/ نوع مکعبی در مجاری غدد عرق و نوع استوانه ای در
مجاری غدد پستان 6.مطبق کاذب (Pseudostratified) اساسا شامل سلول های استوانه ای که به هم فشرده شده اند و گرچه همه بر روی غشای پایه
قرار دارند ولی هسته ها در سطوح مختلف و بصورت مطبق دیده می شوند/ سطح آزاد سلول های
سطحی دارای مژه است/ مثل مجاری هوایی 7.بافت پوششی متغیر( (transitional یک نوع اپیتلیوم مطبق ویژه دستگاه ادراری
سلول های عمقی مکعبی یا استوانه ای, سلول های میانی راکتی یا
گلابی شکل و سلول های سطحی گنبدی شکل پوست سطح خارجی بدن و صورت انسان را می پوشاند
تفاوت رنگ در نژادهای مختلف از سه لایه تشکیل شده است.......
اپیدرم: یک لایه اپیتلیالی با منشا اکتودرمی
درم : یک لایه بافت همبندی با منشا مزودرمی
هیپودرم: یک بافت همبندی سست با منشا مزودرمی پوست ( Skin) (Epidermis) اپیدرم خارجی ترین لایه پوست
یک اپیتلیوم سنگفرشی مطبق شاخی
پوشش رطوبت ناپذیر برای بدن
سلول ها بر روی یک غشای پایه چین دار قرار دارند لایه های اپیدرم (از عمق به سطح) 1.لایه بازال (stratum Basal ) یک ردیف سلولهای استوانه ای پررنگ عمود بر غشای پایه
میتوز فراوان رخ می دهد
مسئول نوسازی اپیدرم 2. طبقه خاردار(( stratum spinosum
سلول های چند ضلعی با هسته گرد مرکزی
توسط زوائد سیتوپلاسمی (دسموزوم ها) به هم متصلند 3. طبقه دانه دار(Stratum granulosum)
2 تا 4 لایه سلول لوزی شکل موازی با سطح برروی یکدیگر
سیتوپلاسم حاوی دانه های بنفش کراتوهیالین 4. طبقه شفاف ( stratum lucidm)
لایه نازکی حاوی سلول های در حال مرگ و یا مرده به رنگ قرمز شفاف
فاقد هسته . 5طبقه شاخی: (straum corneum)
خارجی ترین لایه
سلول های پهن و بدون هسته و شاخی شده
مملو از پروتئین های رشته ای کراتین ملانوسیت ها سلول هایی با منشا نئورال کرست که مسئول ایجاد رنگ پوست هستند


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود, فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

لینک کمکی