پاورپوینت بازیابی تصاویر (Image Restoration)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بازیابی تصاویر (Image Restoration) :

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 37 صفحه

بازیابی تصاویر (Image Restoration)

1 پاورپوینت بازیابی تصاویر (Image Restoration)
فهرست معرفی بازیابی تصویر
معرفی روش های تخمین مدل تخریب
مشاهده – آزمایش – مدلسازی ریاضی
معرفی تکنیک های بازیابی
فیلترینگ معکوس
حداقل مربعات خطا
حداقل مربعات محدود شده
رویکرد احتمالی برای بازیابی
بازیابی با تخمین بیشترین شباهت
بازیابی با بیشترین احتمال پسین
مثال هایی از دیگر مسایل بازیابی تصویر 2 بازیابی تصویر در بسیاری از مساله ها به دلیل از بین رفتن اطلاعات, با مشاهداتی ناقص یا معیوب روبرو هستیم.
نقص های فرایند ضبط سیگنال, فشرده سازی یا انتقال سیگنال
هدف: بازیابی اطلاعات از بین رفته
مثال رایج: نویز زدایی تصویر


3 تفاوت بازیابی و بهبود تصویر بهبود تصویر (enhancement)
اعمال فیلتر های پایین گذر←کاهش مولفه های فرکانس های بالا←کاهش نویز
هدف: ایجاد یک حس بینایی مطلوب در ناظر است.
اغلب بدون مدل کردن تخریب و با روش های خاص مساله
بازیابی تصویر (restoration یا recovery)
نیاز به مدلی برای تخریب یا ازبین رفتن اطلاعات
بازیابی بر اساس یک معیار بهینگی
هدف: معکوس کردن فرایند تخریب است.
4 بازیابی تصاویر تلسکوپ هابل 5 کاربرد بازیابی در تشخیص پلاک خودرو محو شدن پلاک خودرو در اثر حرکت (motion blur)
شی یا دوربین وقتی شاتر دوربین باز است حرکت می کند. 6 بازیابی تصویر مساله بازیابی تصویر, یک مساله ی معکوس (inverse problem) است .
با داشتن مدل تخریب و خروجی آن هدف یافتن ورودی سیستم
در حالت کلی جوابهای بیشماری برای یک مساله معکوس ممکن است چون فرومعین (under-determined) است.
مثال) Image Inpainting
دانش پیشین برای محدود شدن جواب ها بکار می رود.
بازیابی بر مبنای داشتن مدل تخریب است. 7 مدل تخریب

هدف: با داشتن تصویر تخریب شده g تصویر اصلی را بیابید
با فرض خطی و نامتغیر با مکان بودن سیستم تخریب


این مدل برای حالت پیوسته است.
8 فرمول بندی گسسته


بازیابی بر مبنای داشتن دانش درباره ی تابع تخریب و نویز است. چطور H را بیابیم؟ 9 تخمین مدل تخریب با مشاهده یک تصویر خراب شده داریم بدون هیچ دانشی درباره فرایند تخریب
فرض: تابع تخریب خطی و تغییر ناپذیر با مکان
فرض: نویز ناچیز


با توجه به شکل Hs, تابع H را می سازیم.


10 پردازش یا تخمین تخمین مدل تخریب با آزمایش شبیه سازی فرایند تصویر برداری برای ایجاد پاسخ مشابه
تصویر برداری از ضربه
ضربه: یک نقطه ی نورانی خیلی کوچک
نقطه خیلی روشن: برای کاهش اثر نویز


11 تخمین مدل تخریب با آزمایش تبدیل فوریه ی یک ضربه, ثابت است.


تبدیل فوریه ی ضربه مشاهده شده:
A قدرت ضربه را نشان می دهد.
تبدیل فوریه تصویر مشاهده شده:
پاسخ فرکانسی سیستم تخریب

12 تخمین مدل تخریب با مدلسازی ریاضی گاهی می توان یک مدل ریاضی برای فرایند تخریب ایجاد کرد.
آشوب جوی (atmospheric turbulence)
k وابسته به شدت آشوب 13 مدل خطی محو شدن در اثر حرکت هنگامی که شی یا دوربین حرکت می کند شاتر دوربین باز است.
آنچه یک سنسور ضبط می کند حاصل از یک شعاع نور از صحنه نیست.
به ازای هر نقطه از صحنه, سنسور مجموع شعاع های نور دریافتی از نقاط مجاور صحنه را دریافت می کند.


x0 و y0 میزان حرکت در راستای x و y را نشان می دهند.
وابسته به زمان هستند.
T مدت زمان باز بودن شاتر دوربی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود, فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

لینک کمکی