ضمير فاعلي عام در زبان فارسي: مقايسه اي بين زبان هاي ضميرانداز ثابت و نسبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ضمير فاعلي عام در زبان فارسي: مقايسه اي بين زبان هاي ضميرانداز ثابت و نسبي :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني اصفهان)

تعداد صفحات :24

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
کلید واژه: زبان فارسی, ضمیرانداز ثابت, ضمیرانداز نسبی, ساخت غیر شخصی, ضمیر ناملفوظ عام

لینک کمکی