ويليام وردزورث و نيما يوشيج: پيوندهاي زندگي، شعر و انديشه دو شاعر رمانتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ويليام وردزورث و نيما يوشيج: پيوندهاي زندگي, شعر و انديشه دو شاعر رمانتيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)

تعداد صفحات :30

زمانه, زندگی, اشعار و نظریه های انتقادی و ادبی ویلیام وردزورث, طلایه دار جنبش رمانتیک در ادبیات انگلستان, و نیما یوشیج, که در دوره ای از زندگی شاعری رمانتیک شمرده می شود, شباهت های بسیاری دارند. هر دو شاعر در زمانه انقلاب و آشوب زیستند و به سهم خود بر سنت های ادبی غالب در کشورشان شوریدند و تلاش های آنان انقلابی در شعر و نظریه ادبی به وجود آورد. این مقاله با نگاهی به اصول اثبات شده جنبش رمانتیسم به مشخص کردن پیش زمینه های مشابه زندگی نامه ای, اجتماعی - اقتصادی و فلسفی دو شاعر پرداخته و سپس به بررسی نزدیکی های نوسازی دو شاعر در نظریه و عمل می پردازد. در این کار رویکرد دو شاعر به مفاهیمی مانند شعر و شاعری, محتوا, زبان, احساسات و عواطف و جامعه تحت بررسی قرار می گیرد و مشخص می شود که دو شاعر با تاثیرپذیری از زمانه خود و تحولات تاریخی در عصر انقلاب های اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی موفق به انقلاب در شعر و نظریه انتقادی کشورشان شدند. این انقلاب عبارت بود از درک مفاهیم نوین عصر و بیان آنها با شکلی تازه که سرآغاز شعر "مدرن" در انگلستان و شعر "نو" در ایران قلمداد می شود.
کلید واژه: رمانتیسم, انقلاب, شعر رمانتیک, شعر نو, ویلیام وردزورث, نیما یوشیج

لینک کمکی