اثر تفاوت دين مورث و وارث در توارث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تفاوت دين مورث و وارث در توارث :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فقه و حقوق اسلامي

تعداد صفحات :27

تقسیم ارث بین وراث متوفی, امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی, قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین وراث متوفای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی, ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت, از طرفی طبق ماده 881 مکرر ق.م. و برابر قواعد اسلامی, صرف نظر از آئین متوفی, وارث مسلمان, حاجب وراث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر, طبق قوانین خاص دیگر, ملاک تقسیم ارث, آئین متوفی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تاثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین, نگارندگان قائل به حکومت قوانین خاص, و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.
کلید واژه: کفر, ماده 881 مکرر ق.م, قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی, کلیمی مسیحی, تعارض قوانین

لینک کمکی