نقد و بررسي راي شماره 708 ديوان عالي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقد و بررسي راي شماره 708 ديوان عالي کشور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فقه و حقوق اسلامي

تعداد صفحات :27

ابهام مقررات حقوقی, تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسر بدون توجه به ماهیت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیت مهریه و حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصا در اقساط طولانی مدت به تعجب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حق حبس زوجه در نکاح, رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.
کلید واژه: مهریه, حق حبس, اعسار, تقسیط و دیوان عالی

لینک کمکی