اولويت بندي شرکتهاي بيمه دولتي ايران بر مبناي رويکرد کارت ارزيابي متوازن با بکارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اولويت بندي شرکتهاي بيمه دولتي ايران بر مبناي رويکرد کارت ارزيابي متوازن با بکارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات بازاريابي نوين

تعداد صفحات :16

صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان, باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه میگردد. از طرف دیگر ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیاز های تدوین برنامه های بهبود برای سازمانها می باشد و از اهمیت بالایی بر خوردار است. یکی از مدل های راهبردی کارا در این زمینه, مدل کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی متعادل تمامی جنبه های سازمان میپردازد.جامعه آماری این تحقیق شامل چهار بیمه دولتی (آسیا, ایران, البرز و دانا) می باشند. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که جهت سنجش پایایی آن از معیار آلفای کرونباخ و معیار ضریب ناسازگاری, و برای بررسی روایی آن از روش محتوایی- صوری با اخذ نظرات کارشناسان میدان مطالعه استفاده شده است, که نتایج, پایایی و روایی مناسب ابزار را نشان داد. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها, از روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شد. نتایج نشان دادکه که شرکت بیمه D دارای نمره نهایی بالاتری نسبت به سایر شرکت های بیمه میباشد. و بعد از آن به ترتیب شرکت های بیمه C, A و B قرارگرفته اند.
کلید واژه: بیمه, رویکرد کارت ارزیابی متوازن, تحلیل سلسله مراتبی گروهی

لینک کمکی