عنوان فارسي: تحليل روايت در رمان "حين ترکنا الجسر" از منظر جريان سيال ذهن (عنوان عربي: دراسة السرد في رواية «حين ترکنا الجسر» من منظور تيار الوعي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: تحليل روايت در رمان "حين ترکنا الجسر" از منظر جريان سيال ذهن (عنوان عربي: دراسة السرد في رواية (حين ترکنا الجسر) من منظور تيار الوعي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نقد ادب معاصر عربي

تعداد صفحات :26

چکیده فارسی:رمان حین ترکنا الجسر نوشته عبدالرحمن منیف نویسنده معاصر سعودی است که در ادبیات داستانی معاصر عربی به "پیرمرد و دریا" شهرت دارد. نویسنده در این رمان با استفاده از شیوه های روایی مدرن توانسته افکار و اندیشه های خود را بسیار جذاب به مخاطب انتقال دهد و به هدف خود که درگیر کردن خواننده و وارد ساختن او به متن داستانی بوده برسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه روایی جریان سیال ذهن که از شیوه های روایی مدرن محسوب می شود, به یافتن مولفه ها و مشخصه های این شیوه روایی در رمان مذکور پرداخته و پیرو آن به کارگیری و حضور مشخصه های روایت, زبان, ابهام, شعرگونگی, زمان و طرح تبیین گردیده است. حاصل تحقیق این است که رمان حین ترکنا الجسر را باید در زمره آثار برجسته رمان های جریان سیال ذهن به شمار آورد, زیرا که به لحاظ زبانی از تکنیک روایی تک گویی درونی مستقیم استفاده کرده است. عناصر زبانی در هم آمیخته و غیر منسجم است. ابهام در سراسر رمان موج می زند و شعرگونگی و پرش در زمان بر این ابهام افزوده است. حوادث داستان نیز بریده بریده و نامنظم روایت می شود. چکیده عربی:"حین ترکنا الجسر" هی روایه کتبها عبد الرحمن منیف کاتب و روائی المعاصر السعودی, و قد تُعرف هذه الروایه فی عالم الأدب القصصی العربی ب "الشیخ و البحر". یستعرض هذا المقال أحد الأسالیب الفنیّه فی سرد الروایه و هو "تیار الوعی". فیتناول أبرز أسالیب التحلیل النفسی فی الکتابه الروائیه عند الروائی عبدالرحمن منیف. قمنا فی هذا المقال, نظاً إلی أسلوب تیار الوعی, بدراسهٍ فی الأسلوب السردی لهذه الروایه بالاعتماد علی المنهج الوصفی و التحلیلی. یعتمد هذا النمط من السرد الحدیث إلی إبراز تجربه الإنسان الداخلیه معبّراً عن الانسیاب المتواصل للأفکار و المشاعر داخل الذهن, و عبدالرحمن منیف استطاع أن یتعمّق فی توظیف هذه التقنیه-تیار ال وعی- مستعرضاً قضایاه النفسیه و مشاعره الداخلیه بشکلٍ جید .و یمت زج الکاتب و صف الخارج و الداخل و یختلط الماضی و الحاضر. تحت وی هذه الروایه علی العناصر الأساسیه فی تیار الوعی و هی المونولوج الداخلی, و الاسترجاع الفنی, و التداعی الحرّ و غیرها من هذه العناصر الفنیه کالإبهام فی النص القصصی و الوصف. و کشفنا عن أنّ الأدیب فی لغته السردیه یستخدم المونولوج الداخلی المباشر. و لاتحظی اللغه بنظام منطقی و تأتی عناصر اللغه ممتزجه غیر منسجمه. و الإبهام یتماوج فی النص و تزید ذلک الإبهام شعریه اللغه و الطفره الزمنیه. و کذلک لایتمتع سرد الحوادث بالسیر المنطقی المنظم و یأتی متبعثراً.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: منیف, رمان عربی, حین ترکنا الجسر, روایت, جریان سیال ذهن (کلیدواژه عربی: الروایه العربیه, عبدالرحمن منیف, حین ترکنا الجسر, السرد, تیار الوعی)

لینک کمکی