طراحي يک شبکه ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن مساله مکان يابي-مسيريابي سبزتحت عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي يک شبکه ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن مساله مکان يابي-مسيريابي سبزتحت عدم قطعيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)

تعداد صفحات :17

در دنیای رقابتی امروز انتخاب تامین کنندگان سبز به عنوان یکی از فعالیت های استراتژیک سازمان محسوب می گردد. چرا که عملکرد زیست محیطی سازمان متاثر از عملکرد زیست محیطی تامین کنندگانش می باشد. در این مقاله یک رویکرد دو مرحله ای استراتژیک, تاکتیکی و عملیاتی به طور همزمان به منظور ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره تامین سبز ارایه شده است. در مرحله اول این رویکرد که استراتژیک است تامین کنندگان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی می گردند و آنهایی که صلاحیت کافی را داشته باشند به عنوان تامین کنندگان منتخب وارد مرحله ی دوم که یک مرحله ‍ تاکتیکی و عملیاتی است, می شوند. در مرحله ی دوم یک مدل ریاضی جدید با در نظرگرفتن مساله ی مسیریابی سبز با اهداف کمینه سازی هزینه ها و بیشینه سازی ارزش خرید از تامین کنندگان سبز توسعه داده می شود. اعتبار مدل با استفاده از داده های یک زنجیره توزیع محصولات مصرفی تجهیزات پزشکی تحت شرایط عدم قطعیت سنجیده شد که نتایج حاصل از آن نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی می باشد.
کلید واژه: انتخاب تامین کننده, شرایط عدم قطعیت, زنجیره تامین سبز, مکان یابی سبز

لینک کمکی