تخيل پردازي روي عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخيل پردازي روي عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژيد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :28

دراین مقاله سعی خواهیم کرد رمان ضداخلاق آندره ژید, نویسنده نامدار قرن بیست فرانسه را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین به مطالعه تصاویر عنصر خاک در ضداخلاق ژید خواهیم پرداخت که به فراوانی در رویاپردازی های شخصیت اصلی این اثر دیده می شوند. به دلیل اینکه خاک, عنصر برگزیده تخیل ژید در این اثر است. هدف بررسی تحلیل نگاه و تخیل نویسنده در رویاپردازی های که تابع این عنصر می باشد. این تصاویر بیانگر روحیات درونی شخصیت اصلی داستان است. به نظر می رسد تصاویری که تابع این عنصر هستند, شاهدی بر دوگانگی بینش ژید می باشند. در این مقاله به بررسی تخیل ژید, تحت تاثیر رویاپردازی های او بر روی این عنصر می پردازد. برای دستیابی به این هدف, از روش نقد باشلار بهره خواهیم برد, بر این اساس تصاویر ادبی بر روی عنصر خاک راهگشای شناخت تخیل ژید خواهند بود.
کلید واژه: ژید, باشلار, رویاپردازی, خاک, سختی, خمیر, نرمی

لینک کمکی