سنجه هاي پايداري شرکتي در صنايع متوسط غذايي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجه هاي پايداري شرکتي در صنايع متوسط غذايي ايراني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :32

(پایداری شرکتی) از مفاهیم جدید و رو به رشد است که بر نگاه متوازن و چند جانبه تاکید دارد. از آنجا که صنایع غذایی یکی از صنایع استراتژیک ایران محسوب شده و از جنبه های اشتغال, امنیت غذایی و صادرات برای کشور حائز اهمیت است, بنابراین, پایداری این صنعت اهمیت ویژه ای دارد. از این رو, این تحقیق می کوشد عوامل و سنجه های مفهوم پایداری شرکتی را تبیین کرده و همچنین, عوامل موثر بر این مفهوم و سنجه های آن را بررسی کند. در این پژوهش (که در سال 94 انجام شده است) با مطالعه جامع ادبیات موضوع عوامل و سنجه های پایداری شرکتی- شامل عوامل اقتصادی, اجتماعی, زیست محیطی و حکمرانی- و همچنین دو عامل زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین سبز به عنوان عوامل موثر پایداری شرکتی شناسایی شده اند.همچنین, 84 سنجه برای سه مفهوم پایداری شرکتی, زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین سبز نیز در قالب شش عامل اصلی تعیین شده اند که پس از بررسی توسط 35 خبره صنایع غذایی و با استفاده از آزمون تی میانگین به 70 سنجه تقلیل یافتند. اعتبار این سنجه ها, با اجرا در 35 شرکت صنایع غذایی مورد تایید قرار گفته است. یافته های این پژوهش, سنجه های سه گانه شناسایی شده برای صنایع غذایی کشور را معتبر و کاربردی نشان می دهد.
کلید واژه: پایداری شرکتی, زنجیره تامین ناب, زنجیره تامین سبز, ناب- سبز, صنایع غذایی ایران

لینک کمکی