عنوان فارسي: بلاغت «آيروني» و تحليل ابتکارات جواهري در قصيده طنزآميز «تنويمه الجياع» (عنوان عربي: التعبير التهکّمي و بلاغته في قصيدة «تنويمة الجِياع» للجواهري و تحليل ابداعاته الفنية فيها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: بلاغت (آيروني) و تحليل ابتکارات جواهري در قصيده طنزآميز (تنويمه الجياع) (عنوان عربي: التعبير التهکّمي و بلاغته في قصيدة (تنويمة الجِياع) للجواهري و تحليل ابداعاته الفنية فيها) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نقد ادب معاصر عربي

تعداد صفحات :21

چکیده فارسی:آیرونی به عنوان یک صنعت ادبی و بلاغی از ابزار ایجاد تنش در متن است. این مقاله, با بررسی آیرونی و انواع آن به تحلیل قصیده, (تنویمه الجیاع) جواهری که محتوایی طنزآمیز دارد, پرداخته است. شاعر در این قصیده, با بهره گیری از تلفیق متناقض و متضاد وضعیت موجود و آرمان و اندیشه متعهد خود, هنر آیرونی را به کار گرفته است و زیرکانه با ایجاد رابطه ای قوی و تاثیرگذار یعنی (اسلوب خطابی) خواننده را با متن اشعار خود درگیر کرده است. این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن در صدد است تا پاسخی, برای علت رویکرد جواهری به شیوه آیرونیک, شگردهای شاعر در زبان طنز, وهدف وی از بیان آیرونیک, بیابد. یافته های پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که جواهری درقصیده (تنویمه الجیاع) به قصد طرح تضادها و نابسامانی های جامعه به شیوه آیرونی متوسل شده است تا مخاطب تفاوت وضعیت موجود را با حقیقت از لابه لای تضادها کشف کند.رویکرد ساختاری, تناسب وزن, توجه به موسیقی درونی و اسلوب خطابی, مبین انتخاب آگاهانه و لحن انتقادی شاعر است. چکیده عربی:الادب الساخر او السخریه أوما قد یسمی بالانکلیزیه (آیرونی) هو نوع من التعبیر الادبی التهکمی الذی یرمی به الادیب معنی مغایراً مقابلا لما یصدق علیه ظاهر العبارت, ناویاً غایاتٍ سیاسیه او اجتماعیه. الشاعرالعراقی المعاصر محمد مهدی الجواهری بما أنه شاعر مناضل ملتزم بتوعیه جماهیر شعبه وواقف بمدی تخلّفهم الثقافی والسیاسی, یلجأ فی قصیدته هذه بمنهجٍ بنیوی مستغّلاً سیاقَ النصِّ وصوره الالفاظ الایقاعیه المتلاحمه لیبیّن رؤیته النقدیّه الاصلاحیّه ومعانیه المقصوده المکبوته بشکل غیر مباشر. فهذا البحث یتناول الموضوع بمنهج تحلیل القصیده البنیوی والتعبیری, لتبیین دوافع الشاعرالمنشوده لإتّخاذه الظاهره التهکمیه بمختلف مستویاتها أسلوباً لمعالجه القضایا. فالملاحظمن البحث أن الظروف السیاسیه السائده وغفله المجتمع البالغه عن الإهتمام بمصیرهم السیاسی جعل الجواهری أن یسلّطَ الضو بمنهجه هذا والمتّصف بإیجاد الإشکالیه فی سیاق النص وبامکانیاته التعبیریه الإیحائیه علی ما نواه من إثاره روح الیقظه وتنویر الأرا وإلانذار علی معرفه مواضع الخلل لأن یرفضوا الذّل ویقوموا بما ینبغی لشعبهم العریق ثقافه وحضاره.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: جواهری, طنز, آیرونی, تنویمه الجیاع (کلیدواژه عربی: الجواهری السخ ریه, التعبیر التهکمی, تنویمه الجیاع)

لینک کمکی