تحليل کمي ريسک هاي موجود در مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از مدل سازي رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل کمي ريسک هاي موجود در مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از مدل سازي رياضي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :36

امروزه پذیرش و اجرای موفق ایده و طرح سبز در فعالیت های کسب و کار در زنجیره تامین به گونه ای است که چشم انداز آن به سادگی قابل رویت نیست. تمام تولیدات و فعالیت های زنجیره تامین سبز با ریسک های متفاوتی همراهند و این ریسک ها و منابع شان, می توانند موجب اختلال در هموار بودن فعالیت های زنجیره تامین سبز شوند. بنابراین, مدیریت و کاهش پیچیدگی ریسک در زنجیره تامین سبز از اهمیت بسیاری دارد. از این رو, پژوهش حاضر به تبیین مدلی برای شناسایی ریسک های پراهمیت زنجیره تامین سبز پرداخته است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری زنجیره تامین سبز گرفته شده که با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. ریسک های اصلی این مدل عبارتند از: ریسک تولیدی فنی, ریسک تامین, ریسک بازیافت محصول, ریسک اعتباری, ریسک تقاضا و ریسک دولتی- سازمانی.در این پژوهش, جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد مدل, از نظر کارشناسان حوزه صنایع و اساتید دانشگاه و همچنین مدل سازی غیرخطی فازی استفاده شده و نتایج حاصل از این مدل سازی ریاضی نشان می دهد بعد ریسک تولیدی- فنی در رتبه اول قرار گرفته است.
کلید واژه: زنجیره تامین سبز, ریسک, مدل سازی ریاضی, غیرخطی, فازی

لینک کمکی