عنوان فارسي: تحليل رمان في المنفي اثر ژرژ سالم بر مبناي مکتب اگزيستانسياليسم (عنوان عربي: تحليل رواية في المنفي لجورج سالم علي أساس مدرسة الوجودية)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: تحليل رمان في المنفي اثر ژرژ سالم بر مبناي مکتب اگزيستانسياليسم (عنوان عربي: تحليل رواية في المنفي لجورج سالم علي أساس مدرسة الوجودية) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نقد ادب معاصر عربي

تعداد صفحات :25

چکیده فارسی:در قرن بیستم دیدگاه های فلسفی نسبت به زندگی و وضعیت بشر, جایگاه خاصی در ادبیات و آثار ادبی یافته است. رویکرد اگزیستانسیالیسم, گواه این مدعاست. با انتشار همین مکتب در نقاط مختلف جهان, نویسندگان بسیاری به آن روی آوردند که یکی از آنان, ژرژ سالم, نویسنده و ادیب معاصر سوری است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی از منظر فلسفه وجودگرایی, به بررسی رابطه اگزیستانسیالیسم با ادبیات, تحلیل وجودگرایانه رمان فی المنفی و آشکار ساختن مفاهیم اگزیستانسیالیستی در آن پرداخته ایم. از جمله نتایج تحقیق این است که رمان مذکور با پرداختن به مضامینی همچون غربت انسان, خرد شدن آزادی او در جامعه, محکومیت به زوال, گرایش اکثر مردم به فراموشی و فرار از آگاهی و مسوولیت و همچنین شی شدگی انسان, در شمار آثار وجودگرایانه قرار می گیرد. نویسنده رمان با به تصویر کشیدن جامعه ای با این ویژگی ها به معایب آن, اعتراض و خواننده را به تفکر وا می دارد. از سوی دیگر, پیرنگ, درون مایه و نمادها, کاملا رنگی وجودگرایانه یافته اند, همچنین شخصیت های این داستان, شباهت زیادی به شخصیت های آثار اگزیستانسیالیستی دارد. چکیده عربی:أصبحت للنظ ریات الفلسفیّه حول الحیاهالانسانیه ووضع البشر, مکانه خاصه فی الأدبالعالمی والآثار الأدبیهالعربیه فی القرن العش رین. اتجاه الوجودیه شاهد لهذه الدع وی. انحاز کثیر من الکتّاب إلی هذه المدرسه مع انتشارها فی أنحا العالمو أرجائه, وجورج سالم, وهوأدیب ور وائی سوری واحد منهم. لهذادرسنا علاقه المدرسهالوجودیه بالأدب, وقمنابالنقاش وبالتحلیل والدراسه لروایهفی المنفی وتبیین المفاهیم الوجودیه لها فی هذه المقاله علی أساس مبادئالمدرسه الوجودیه الأدبیه. تستطیع هذه الدراسه الحاضره أن تتوصلَ إلی نقاطٍ منها: تعتبر هذه ال روایه ضمن الکتابات الوجودیه لاحتوائها علی مضامین وجودیه مثل غربه البشر, وسحق حریته فی المجتمع, وزواله المحتوم, وانحیاز اکثر الناس إلی النسیان, والهروب من الوعی والمسئولیه, وتحوله إلی شی . حاول کاتب الروایه أن یصور مجتمعا مع هذه الخصائص ویعترض علی عیوبه لیسوق القرا إلی التفکیر. من جهه أخری الحبکه, والمضمون, والرموز اصطبغت بالصبغه الوجودیه والشخصیات فی هذه الروایه تشابه الشخصیات فی الکتابات الوجودیه الأخ ری إلی حد کبیر.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: فلسفه, اگزیستانسیالیسم, ژرژ سالم, رمان فی المنفی (کلیدواژه عربی: الفلسفه, الوجودیه, جورج سالم, روایه فی المنفی)

لینک کمکی