عنوان فارسي: تحليل رمان «اللص والکلاب» اثر نجيب محفوظ با الگوي ساختاري کلود برمون (عنوان عربي: دراسة و تحليل لرواية «اللّصّ والکلاب» علي أساس منهج کلود برمون البنيوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: تحليل رمان (اللص والکلاب) اثر نجيب محفوظ با الگوي ساختاري کلود برمون (عنوان عربي: دراسة و تحليل لرواية (اللّصّ والکلاب) علي أساس منهج کلود برمون البنيوي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نقد ادب معاصر عربي

تعداد صفحات :27

چکیده فارسی:شیوه روایتی رمان (اللص والکلاب) اثر نجیب محفوظ, به گونه ای است که می توان آن را با الگوی ساختاری کلود برمون, زبان شناس و روایت شناس ساختارگرای فرانسوی ارزیابی نمود. برمون پیشنهاد کرد به جای آن که کارکرد در معنای مورد نظر پراپ را به عنوان کوچک ترین واحد روایت در نظر بگیریم, توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار دهیم, به این ترتیب, امکان ارزیابی داستان هایی را که در الگوهای ساختاری پراپ نتیجه مطلوب نمی دهند, میسر نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی, نشان می دهد که بسیاری از شگردهای داستان پردازی نجیب محفوظ در رمان مذکور, بر اساس الگوی ساختاری کلود برمون قابل تطبیق است, زیرا رمان مذکور به دلیل برخی ویژگی های خاص روایی و ساختاری, از جمله ناکامی شخصیت اصلی یعنی (سعید مهران)در پایان داستان, در قالب الگوهای دیگر به ابهاماتی برمی خورد که در قالب الگویی ساختاری برمون, حل شده و بلکه حوادث آن معنادار و قابل توجیه هم می شوند, چرا که از نقاط قوت نظریه برمون, انشعاب دوگانه کارکردهاست که امکان انتخاب قهرمان در هر کارکرد را در نظر گرفته است, لذا احتمال شکست یا پیروزی برای او وجود دارد و به این وسیله, تحلیل داستان هایی از این دست را فراهم می نماید. این رمان, سه کارکرد: امکان (استعداد), فرآیند و پیامد را در خود دارد. روایت آن دارای توالی های مرتبط و معناداری است و انواع توالی های ساده- مرکب و زنجیره ای- انضمامی- پیوندی از آن قابل استخراج هستند که این مساله, حاکی از ذوق سرشار و توان آفرینندگی نویسنده آن است. چکیده عربی:روایه (اللصّ والکلاب) لنجیب محفوظ, لها بنا ومنهج, یمکن لنا أن نطابقه ونقارنه بمنهج کلود برمون اللغوی والروائی البنیوی الفرنسی. اقترح برمون أن نعتبر متوالیات سببیه أساساً رئیسیاً لکل حدث, فی عده أعمال, بدلا من أن نعتبر العمل الذییرمی إلیه بروب والذی عدّه واعتبره أصغر أساس فی الروایه. و بهذا الطریق, یمکن لنا دراسه روایات لایعطی نتیجه مطلوبه إذا تدارس بمنهج بروب البنیوی.تبیّن لنا هذه الدراسه وعلی أساس المنهج الوصفی- التحلیلی, أن کثیراً من میزات نجیب محفوظ الروائیه فی الروایه المذکوره, یمکننا أن ندارسها ونقارنها بمنهج کلود برمون البنیوی. لأنّنا إذا درسنا هذه الروایه علی أساس مناهج أخری, بسبب میزانها الروائیه والبنیویه الخاصه, منها فشل الشخصیه الأصلیه یعنی (سعید مهران) فی نهایه القصه, واجهنا مع الغموضات التی قد یزیلها منهج برمون البنیوی, بل یعطیها معناها الخاص ویمکننا أن نبرر أحداثها؛ لأن من میزات منهج برمون البارزه, فرعه الثنائی لأعمال الشخصیّات, حیث یمکن للبطل الروائی أن ینتخب فی کل عمل؛ فلذا یمکن أن ینجح أو یکون مصیره إلی الفشل. و بهذا الطریق, یمکن لنا دراسه روایات من مثلها. تحتوی هذه الروایه: ثلاثه أعمال, وهی: الإمکان, والحصیله, والنتیجه. لهذه الروایه متوالیات مرتبطه, وبامکاننا أن نستخرج منها أنواع المتوالیات البسیطه- المعقّده, والمتصله- المتداخله – المتّصله, وهذه المسأله تدلّ علی خلاّقیه الراوی.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: نجیب محفوظ, (اللص والکلاب), الگوی کلود برمون, ساختار روایت, توالی (کلیدواژه عربی: منهج کلود برمون, بنا الروایه, المتوالیات, نجیب محفوظ, (اللصّ والکلاب))

لینک کمکی