بررسي رابطه تجربه گرايي و الهيات مسيحي در قرون وسطاي متاخر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه تجربه گرايي و الهيات مسيحي در قرون وسطاي متاخر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : معرفت اديان

تعداد صفحات :25

باور رایج این است که آنچه علم جدید را از سایر حوزه های معرفت بشری متمایز می سازد, همان روش تجربی است. این باور به خودی خود, این گونه به اذهان تداعی می شود که تجربه گرایی, به مثابه یک روش همزاد علم جدید است و در دوره انقلاب علمی پدیدار گشته است. اما بررسی های تاریخی نشان می دهد که تجربه گرایی, نه در بحبوحه ظهور علم جدید در انقلاب علمی, بلکه در منازعات الهیاتی قرون وسطای متاخر متولد شد. این نکته, برای روشن کردن رابطه علم و دین حائز اهمیت است. شواهد حاکی از این است که متالهان مسیحی, با انگیزه های الهیاتی, مسائلی را مطرح کردند که بستر مناسبی را برای پیدایش تجربه گرایی به وجود آورد. این مقاله, با روش توصیفی- تحلیلی, عوامل پیدایش تجربه گرایی را در قرون وسطای متاخر و در میان متالهان مسیحی مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها حاکی از این است که در این عصر, سه عامل مهم, که با انگیزه های الهیاتی همراه بودند, در به وجود آمدن تجربه گرایی موثر واقع شدند: نقد کلیات, نقد مابعدالطبیعه ارسطویی و تفکیک میان قضایای تحلیلی و ترکیبی. همچنین این تحلیل, رابطه تجربه گرایی و الهیات مسیحی در قرون وسطای متاخر را روشن می کند.
کلید واژه: تجربه گرایی, الهیات مسیحی, قرون وسطای متاخر, کلیات, مابعدالطبیعه ارسطویی, قضیه تحلیلی و ترکیبی

لینک کمکی