نقد کتاب مقدس: خاستگاه تاريخي معرفتي و تاثير آن بر مطالعات قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقد کتاب مقدس: خاستگاه تاريخي معرفتي و تاثير آن بر مطالعات قرآني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : معرفت اديان

تعداد صفحات :25

رهیافت انتقادی به کتاب مقدس, پدیده ای نوظهور و از نتایج عصر روشنگری بود. کتاب مقدس, که تا آن زمان به عنوان منبع قدسی دین تلقی می شد, همچون سایر متون کهن با تکیه بر ابزارهای علمی مورد قضاوت و استنطاق واقع شد. مهم ترین پیامد این رویکرد, مناقشه و اختلاف در مورد اعتبار کتاب مقدس است. تعمیم کاربست شیوه های مختلف نقد کتاب مقدس به قرآن, چالش هایی را در حوزه مطالعات قرآنی ایجاد کرده است که باید پیش از استفاده از این روش ها, کارآمدی یا عدم کارآمدی آنها درباره قرآن بررسی و تحلیل شود. در این مقاله, ابتدا عوامل و زمینه های نقادی کتاب مقدس به تصویر کشیده شده, سپس کاربست برخی روش های انتقادی برگرفته از کتاب مقدس در مورد قرآن, معرفی و تحلیل شده اند.بررسی ها نشان می دهد, متن قرآن کریم, بر خلاف کتاب مقدس, به نحو متواتر و از طریق قرائت و حفظ نسل ها نقل شده و متن آن, بی کم و کاست حفظ گردیده است. لذا نمی توان متن قرآن را همانند متن کتاب مقدس, به نقد کشید و درباره متن آن, زیادت و نقصان ادعا کرد.
کلید واژه: نقادی کتاب مقدس, مطالعات قرآنی, رنسانس, نهضت اصلاح دینی, عصر روشنگری

لینک کمکی