بررسي تطبيقي اخلاقي زيستن و مولفه هاي آن از ديدگاه اماميه و کاتوليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي اخلاقي زيستن و مولفه هاي آن از ديدگاه اماميه و کاتوليک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : معرفت اديان

تعداد صفحات :24

اخلاق یکی از بخش های مهم مذهب امامیه و کلیسای کاتولیک است. این دو آیین, پیروان خود را به اخلاقی زیستن و رعایت مولفه های آن دعوت می کنند. از نگاه امامیه و کاتولیک, اخلاقی زیستن شرط نیل به رستگاری و رهایی از شقاوت ابدی است. پرسشی که باید مورد تحقیق قرار گیرد این است که اخلاقی زیستن, به چه معنا و بر چه مولفه هایی استوار است؟ عناصر سازنده آن کدام اند؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی, به بررسی مفهوم اخلاقی زیستن و مولفه های آن می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که وجوه تشابه و تمایز میان این دو آیین وجود دارد: هم امامیه و هم کاتولیک, (عامل) و (عمل) اخلاقی را دو عنصر سازنده اخلاقی زیستن به شمار می آورند و در مفهوم اخلاقی زیستن نیز تلقی نسبتا یکسانی میان آن دو وجود دارد. اما در شاخصه های دو عنصر سازنده و نیز در مبانی انسان شناختی و خداشناختی آنها تفاوت هایی مشاهده می شود.
کلید واژه: اخلاقی زیستن, مولفه های اخلاقی زیستن, عامل اخلاقی, عمل اخلاقی, امامیه, کاتولیک

لینک کمکی