بررسي حس آميزي در اشعار نصراله مرداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي حس آميزي در اشعار نصراله مرداني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادب فارسي (نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :26

حس آمیزی از شگرد های بلاغی و هنری بیان سخن زیبا و دلنشین است. این صنعت که گاه در حوزه دستگاه بلاغی و گاه در حوزه مسایل زبانی و دستوری قرار می گیرد, یکی از عوامل مهم زیبایی, آشنایی زدایی و توجه برانگیزی در شعر به محسوب می شود. نصرالله مردانی از برجسته ترین شاعران انقلاب در دوره معاصر است. در این پژوهش که با هدف شناخت و تبیین هر چه بهتر ویژگی های شعر معاصر فارسی صورت پذیرفته, با فرض بر این که حس آمیزی از عوامل مهم دخیل در زیبایی و حسن تاثیر اشعار نصرالله مردانی است, تلاش گردیده تا به شیوه توصیفی ـ تحلیلی بدین پرسش اساسی پاسخ داده شود که کاربرد حس آمیزی در اشعار شاعر یاد شده مبتنی بر چه اصولی است؟ بدین منظور حس آمیزی در سه شکل بلاغی, دستوری و نوعی در اشعار این شاعر بررسی شد. نتیجه این پژوهش ضمن آن که نشان از تنوع در ساختار و کارکرد حس آمیزی در اشعار نصرالله مردانی دارد, مشخص می سازد که حس آمیزی یکی از اصلی ترین ارکان خیال در اشعار این شاعر بوده, جایگاه خاصی در حسن تاثیر اشعار وی دارد.
کلید واژه: حس آمیزی, نصرالله مردانی, حواس پنجگانه, مفاهیم انتزاعی

لینک کمکی