توصيفات قرآن کريم و کتاب مقدس يهوديان از دشمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توصيفات قرآن کريم و کتاب مقدس يهوديان از دشمن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انسان پژوهي ديني

تعداد صفحات :30

متون مقدس در دست یابی به معنای دشمن و شناسایی آن بسیار مهم اند. دشمن در اندیشه دینی می-تواند از زوایای گوناگون بررسی و به انواع متفاوتی تقسیم شود. صرف نظر از نوع دشمن, می توان به جهت مهم ترین خصوصیت مشترک تمام آنان, که مخالفت با خداوند و رسولان او است, ویژگی های دشمنان دینی را بررسی کرد. با واکاوی خصوصیات دشمنان در قرآن کریم و کتاب مقدس یهودیان (تنخ), اولا می توان به تعریف جامعی از دشمن در منظر دینی دست یافت, سپس با شناخت دقیق از اندیشه دینی هر دو مذهب, روابط بهتری در بین پیروان دو دین برقرار کرد. این پژوهش با استخراج و دسته بندی ویژگی های اکتسابی دشمن در معنای عام, به اشتراکات و افتراقات متنی دو کتاب مقدس در این زمینه پرداخته است. اشتراکات در تبیین خصوصیات دشمن در هر دو کتاب بسیار فراوان است, تا حدی که به جز (انکار معاد), به عنوان یکی از ویژگی های دشمن در قرآن, هر دو کتاب به ویژگی های یکسانی اشاره کرده اند, مانند تکبر, سرکشی, پیمان شکنی, ستمگری و کینه توزی. افتراقات بین این دو متن, دامنه کمتری را به خود اختصاص می دهد.
کلید واژه: قرآن, تنخ, کتاب مقدس, دشمن, ویژگی دشمن

لینک کمکی