انسان، امنيت پايدار در اومانيسم و مکتب امام خميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انسان, امنيت پايدار در اومانيسم و مکتب امام خميني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انسان پژوهي ديني

تعداد صفحات :25

حفظ ذات و دست یابی به امنیت, و آرامش از میل های اساسی در انسان است. نظریه های امنیت بر اساس نوع جهان بینی شکل می گیرد. نظریه های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش, انسان حیوانی تکامل یافته از نسل میمون است با خواسته های حیوانی و در جهانی زندگی می کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین, ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه های اسلامی شکل می گیرد. انسان موجودی ابدی است و دارای فطرتی پاک و عدالت طلب, نوع دوست و خداجو که به دنبال کمال مطلق است. امنیت دنیا و آخرت هم زمان دیده می شود و ریشه دست یابی به آن, ایمان به خدا و اتکال به او است. افراد جامعه در پی خودالهی کردن اند, و اداره جامعه به دست رهبران الهی مسوول در مقابل مردم و دین صورت می گیرد و ترویج فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه بر این مبنا است. این مقاله به روش کتاب خانه ای و با تحلیل محتوا و تطبیق دو نظریه, ضمن بیان موضوع, نظریه مختار را می پروراند.
کلید واژه: انسان, امنیت پایدار, مکتب, مکتب امام خمینی, اومانیسم

لینک کمکی