جامعه شناسي ابعاد دينداري در آموزه هاي قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جامعه شناسي ابعاد دينداري در آموزه هاي قرآن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انسان پژوهي ديني

تعداد صفحات :28

هدف این مقاله استخراج ابعاد دینداری از آیات قرآن است که از طریق تحلیل محتوای کیفی و نظریه زمینه ای, میسر شده است. یافته ها نشان می دهد ایمان و عمل صالح دو بعد اساسی دینداری اند و انسان با آن دو از قوه به فعل یا از نقص به کمال ارتقا می یابد. با درونی شدن بعد نظری دین, ایمان شکل می گیرد و ظاهر می شود و مبتنی بر آن, بعد دوم دینداری, یعنی عمل صالح, بروز می کند. رابطه ای تنگاتنگ و لازم و ملزومی بین ایمان با عمل صالح برقرار است, اما همواره ایمان مقدم بر آن است, چراکه عمل صالح ثمره و میوه ایمان است. به دلیل همین پیوستگی اگر ایمان شکل گیرد, به طور قطع عمل صالح ظهور خواهد کرد و عمل صالح نیز فقط از ایمان برمی خیزد. بر این مبنا انسان موجودی صاحب اختیار و دارای حق انتخاب است که خود, مسئول ساختن خویش با دو بعد ایمان و عمل صالح است.
کلید واژه: دینداری, ابعاد دینداری, ایمان, عمل صالح

لینک کمکی