بررسي رابطه استفاده از شبکه هاي مجازي و گسترش فرهنگ سياسي دموکراتيک: مطالعه موردي شهروندان شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه استفاده از شبکه هاي مجازي و گسترش فرهنگ سياسي دموکراتيک: مطالعه موردي شهروندان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سياستگذاري عمومي

تعداد صفحات :27

به نظر می رسد یکی از ابزارهای مهمی که در عصر جدید می تواند بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک تاثیر گذارد, شبکه های اجتماعی مجازی هستند. بنابراین هدف این پژوهش, بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر گرایش افراد به فرهنگ سیاسی دموکراتیک می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان شهر اصفهان در سال 1395 می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای 598 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه, انتخاب شده و با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا, نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که افزایش مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی و فعالیت عمیق تر در شبکه های اجتماعی, باعث بالا رفتن احتمال میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک می گردد, اما افزایش مصرف روزانه چنین شبکه هایی, تاثیر منفی بر روی فرهنگ سیاسی دموکراتیک داشته است. سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی تاثیری در افزایش یا کاهش تمایل به فرهنگ دموکراتیک در میان پاسخگویان نداشته است.
کلید واژه: مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی, فعالیت در شبکه های اجتماعی, استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی, فرهنگ سیاسی دموکراتیک

لینک کمکی