بررسي تطبيقي عملکرد دولت هاي هشتم و نهم در جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر سياستگذاري منابع آبي، مطالعه موردي: بحران منابع آب در استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي عملکرد دولت هاي هشتم و نهم در جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر سياستگذاري منابع آبي, مطالعه موردي: بحران منابع آب در استان اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سياستگذاري عمومي

تعداد صفحات :27

مشکلات زیست محیطی نقشی اساسی را در حوزه مطالعات سیاستگذاری ایفا نموده اند و در بین این مشکلات, کمیابی منابع آبی و بحران آب, اهمیت خاصی پیدا نموده است, چنانچه به باور بسیاری از پژوهشگران, در آینده جنگ بر سر منابع آبی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس, مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی عملکرد دو دولت مختلف در جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستگذاری منابع آبی در استان اصفهان بپردازد. شیوه جمع آوری داده ها در این پژوهش عمدتا مبتنی بر تحلیل مصوباتی بوده که از سوی دولت های هشتم و نهم به تصویب رسیده است و البته در مواردی نیز مصاحبه با نخبگان صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شباهت های انکارناپذیری بین سیاست های اتخاذ شده در این زمینه از سوی این دو دولت وجود داشته و مهم ترین تفاوت نیز این بوده است که در دولت نهم روند سدسازی و برداشت بی رویه آب در استان بالادست رودخانه زاینده رود انجام گرفت, حال آن که در دولت هشتم, مجموعه سیاست های مدونی در زمینه سیاستگذاری منابع آبی صورت پذیرفت.
کلید واژه: سیاست های آبی, بحران آب, مدیریت منابع آبی, حوضه آبریز زاینده رود, عملکرد دولت

لینک کمکی