تحليل فضايي کيفيت زندگي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل فضايي کيفيت زندگي در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آمايش جغرافيايي فضا

تعداد صفحات :25

آمارها حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر ایران از نظر کیفیت زندگی در زیر متوسط جهانی قرارداشته است. علیرغم فعالیتهای توسعه ای که طی نیم قرن اخیر در ایران صورت گرفته و همواره بهبود شرایط و کیفیت زندگی در دستور کار قرار داشته است , هرچند بهبودهایی در برخی زمینه ها صورت پذیرفته است اما همچنان کیفیت زندگی در ایران با شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد. از سویی به دلیل تنوع جغرافیایی و سمت و سوی برنامه سوالی که مطرح می شود این است که اختلافات فضایی از نظر شاخص های کیفیت زندگی در سطح استانهای کشور چگونه است. براساس مجموعه ای از شاخص های عینی کیفیت زندگی در سطح استانهای کشور تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. از نظر روش شناسی از مدل دیماتل برای تدوین مدل مفهومی, از مدل ANP برای محاسبه وزن شاخص ها و از مدل SAW برای تلفیق شاخصها استفاده شد. نتایج کار تبدیل به نقشه شده و با کمک آمار فضایی فرضیه تصادفی بودن شاخصهای کیفیت زندگی در ایران سنجیده شد و نتیجه حکایت از خوشه ای بودن شاخصهای کیفیت زندگی دارد.
کلید واژه: کیفیت زندگی, دیماتل, فرایند شبکه ای تحلیل, روش مجموع ساده ی وزنی, وزن دهی

لینک کمکی