بررسي شاخص كيفيت هوا و كمي سازي ميزان مرگ ومير ناشي از مواجه با ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون شهر بوكان در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شاخص کيفيت هوا و کمي سازي ميزان مرگ ومير ناشي از مواجه با ذرات معلق کمتر از 2.5 ميکرون شهر بوکان در سال 1394 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت محيط

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: هجوم ریز گردها به شمال غرب ایران از دهه اخیر به صورت تهدیدی جدی برای سلامت و اقتصاد مردم منطقه تبدیل شده است و خسارت جانی و مالی زیادی را ایجاد می کند. هدف از این تحقیق, کمی سازی میزان مرگ ومیر ناشی از ذرات معلق کمتر از 5.2 میکرون شهر بوکان در سال 1394 با استفاده از نرم افزارAirQ 2,2,3 می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی–تحلیلی در شهر بوکان انجام شد. سنجش غلظت ذرات 2.5 PM توسط دستگاه MP101M مانیتور بتامیرایی در طول سال 1394 به صورت 24 ساعته انجام شد و درمجموع داده های 321 روز توسط دستگاه ثابت سنجش آلودگی هوای شهر ثبت شده است. اطلاعات هواشناسی ازجمله سرعت و جهت باد و رطوبت نسبی از اداره هواشناسی اخذ گردید. نرم افزار با استفاده از داده های پردازش شده توسط اکسل, خطر نسبی, نرخ بروز پایه و جز منتسب را محاسبه نموده, نتیجه کار را به صورت مرگ ومیر نشان می دهد.یافته ها: بر اساس آمار ایستگاه سنجش آلودگی هوا بیشترین غلظت ساعتی 400.52 PM2.5میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده و تعداد کل مرگ ناشی از تماس با 2.5 PM در سال94, 50 نفر بوده است.نتیجه گیری: تعداد مرگ ومیر ناشی از مواجه با آلاینده 2.5 PM در اثر هجوم ریز گردها, لزوم اقدامات فوری و اساسی را برای رفع مشکل گردوغبار, همچنین به کارگیری تمامی امکانات و رسانه های عمومی در راستای آموزش مردم در خصوص نحوه برخورد با این پدیده خطرناک را می طلبد.
کلید واژه: گردوغبار, بوکان, مرگ ومیر, 2.5 PM و Air Q

لینک کمکی