تحليل مقالات نقد كتاب هاي زبان شناسي ايران بر اساس الگوي فراگفتمان هايلند

س، همایش یا نشریه : پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)تعداد صفحات :21لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: گونه نقد کتاب، الگوی هایلند، نگرش نما، تردیدنما، یقین نما

عنوان فارسي: تحليل روايت در رمان "حين ترکنا الجسر" از منظر جريان سيال ذهن (عنوان عربي: دراسة السرد في رواية «حين ترکنا الجسر» من منظور تيار الوعي)

س، همایش یا نشریه : نقد ادب معاصر عربيتعداد صفحات :26چکیده فارسی:رمان حین ترکنا الجسر نوشته عبدالرحمن منیف نویسنده معاصر سعودی است که در ادبیات داستانی معاصر عربی به "پیرمرد و دریا" شهرت دارد. نویسنده در این رمان با استفاده از شیوه های روایی مدرن توانسته افکار و اندیشه های خود را بسیار جذاب به مخاطب انتقال دهد و به هدف خود که درگیر کردن خواننده و وارد ساختن او به متن داستانی بوده برسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه روایی جریان سیال ذهن که از شیوه های روایی مدرن محسوب می شود، به یافتن مولفه ها و مشخصه های این شیوه روایی در رمان مذکو

ويليام وردزورث و نيما يوشيج: پيوندهاي زندگي، شعر و انديشه دو شاعر رمانتيک

س، همایش یا نشریه : زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)تعداد صفحات :30زمانه، زندگی، اشعار و نظریه های انتقادی و ادبی ویلیام وردزورث، طلایه دار جنبش رمانتیک در ادبیات انگلستان، و نیما یوشیج، که در دوره ای از زندگی شاعری رمانتیک شمرده می شود، شباهت های بسیاری دارند. هر دو شاعر در زمانه انقلاب و آشوب زیستند و به سهم خود بر سنت های ادبی غالب در کشورشان شوریدند و تلاش های آنان انقلابی در شعر و نظریه ادبی به وجود آورد. این مقاله با نگاهی به اصول اثبات شده جنبش رمانتیسم به مشخص کردن پیش زمینه های مشابه زندگی نامه ای، اجتماع